“Generation Vibe is een cultureel maatschappelijke organisatie met jarenlange ervaring op het gebied van cultureel maatschappelijke vorming van jongeren, coaching, het opzetten van leerwerkbedrijven en jongerenparticipatie. Daarnaast houden wij ons bezig met talentontwikkeling van jongeren in de ruimste zin van het woord.”